Profesionalism, onestitate, flexibilitate din 1992

Program de motivare

“BONUS CARD - MARICON 20 ani”


I. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE MOTIVARE
Organizatorul programului “Bonus card Maricon 20 ani” este MARICON S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Bucuresti, str. Colentina, nr 2C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului J40/20122/1992, CUI RO42502, atribut fiscal RO, având contul nr RO09BRDE410SV46079484100, deschis la Banca BRDE Bratianu, reprezentată de  dna  Carmen POP in calitate de Coordonator Marketing, denumita in continuare si Organizator.

II.  DURATA PROGRAMULUI
Programul de motivare “Bonus card Maricon 20 ani” se desfasoara in perioada 1 ianuarie 2016 –31 decembrie 2016 cu posibilitatea prelungirii, cu conditia anuntarii in prealabil .

III. ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata de Maricon si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine MARICON.

IV. PARTICIPANTI
La aceasta campanie poate participa orice persoane fizica ce se inscrie si este selectata in vederea colaborarii pentru stimularea vanzarilor pentru compania Maricon, persoane denumite in continuare Participanti.

V. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest program de fidelitate pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana si domiciliu in Romania, care au implinit varsta de 18 ani. Angajatii companiei SC MARICON SRL nu pot participa la acest Program

VI. OBIECTUL PROGRAMULUI DE MOTIVARE

Obiectul acestui program este motivarea Participantilor prin tichete cadou in vederea stimularii vanzarilor in reteaua de Parteneri si a cresterii volumului vanzarilor Maricon.

VII. MECANISM

1. INSCRIERE
In aceasta campanie sunt inscrisi toti potentialii Participanti pe baza realizarii unui tabel. Conditia de eligibilitate consta in indeplinirea criteriilor domeniului de activitate profesionala stabilite de catre Maricon si selectarea finala realizata de catre Organizator in urma analizei interne a vanzarilor realizate pe perioada programului de motivare.

2. OBIECTIVE
Obiectivele principale ale Participantilor sunt: de a mari cunoasterea produselor comercializate de Organizator, diversificarea portofoliului de produse comercializate achizitionate de la Organizator, cresterea volumului de vanzari si gasirea de noi oportunitati de vanzare a produselor Organizatorului in cadrul programului de motivare “Bonus card Maricon 20 ani”  desfasurat de Organizator.

3. REGULAMENT
a. Tichetele cadou vor fi preluate de Organizator in custodie si vor fi oferite Participantilor conform procedurilor interne stabilite de acesta pe parcursul desfasurarii programului sub forma de bonusuri catre Participanti, astfel ca:  la fiecare cumparatura facuta in reteaua de magazine MARICON, clientul va prezenta cardul “Bonus card” la casa de marcat si valoarea cumparaturilor sale se va transforma in puncte, astfel ca 1 RON = 1 PUNCT;
Pentru a putea primi un tichet cadou cu o valoare de 50 lei (ron), clientul va trebui sa acumuleze 1500 PUNCTE.

b. Participantii vor primi, in functie de rezultatele obtinute, in favoarea Organizatorului, un bonus constand in tichete cadou. Valoarea tichetelor cadou va fi stabilita lunar in functie valoarea vanzarilor realizate de Participant pe perioada desfasurarii programului de motivare.

c. Organizatorul va evalua valoarea vanzarilor realizate de Participanti si va realiza un raport final lunar al programului de motivare conform caruia se vor acorda bonusurile constand in tichete cadou.

d. Maricon se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze in cota de 16% aplicat asupra venitului brut peste 600 de lei.

e. Bonus Card nu poate fi folosit impreuna cu alte carduri emise de catre Maricon in vederea stimularii si a cresterii vanzarilor in reteaua Maricon  (ex: Card de Fidelitate si Card Partener).

f. Pentru posesorii Cardurilor de Fidelitate, la emiterea Bonus Card, Cardul de Fidelitate se suspenda pe perioada programului Bonus Card.

g. Daca din valoarea cumparaturilor pentru care s-au acordat puncte, se returneaza produse , se vor storna si punctele acordate produselor stornate.

h. Daca din valoarea cumparaturilor pentru care s-au acordat puncte si s-au inmanat tichete cadou, se returneaza produse, iar prin stornarea punctelor aferente produselor returnate, contul de puncte va avea  valoare negativa, se va opri din suma stornata valoarea procentuala a tichetului cadou.

i.  SC Maricon SRL poate  exclude din Program şi/sau să anuleze, din Contul clientului, punctele acumulate până la acea dată în cazul clienţilor care nu au efectuat nicio Tranzacţie de acumulare de Puncte într-o perioadă de 12 luni consecutive.

j. Termenul de valabilitate a Punctelor este de 2 ani calendaristici de la data ultimei tranzacţii de acumulare de Puncte.
Daca intr-o perioada de 2 ani consecutivi clientul nu are tranzactii de acumulare, punctele acumulate vor expira si vor fi anulate in mod corespunzator de catre Maricon SRL, in cazul in care clientul nu acumuleaza pe card nici un punct timp de 2 ani consecutivi.

k. Deţinătorul de Card care, în momentul achiziţionării de produse nu are Cardul asupra lui şi/sau care nu prezintă Bonus Cardul nu poate acumula puncte! Punctele care ar fi putut fi generate de acea cumpărare de produse nu vor fi înregistrate în Cont nici ulterior.

 l. SC Maricon SRL are dreptul să nu acorde Puncte la cumpărarea unor produse. Lista completă a produselor excluse de la acumularea de puncte este disponibilă în orice magazine din reteua Maricon.

m. Acumularea Punctelor. Punctele acumulate sunt evidenţiate în Contul Deţinătorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data efectuării cumpărăturilor din reteua de magazine Maricon.

4. VALIDAREA PROGRAMULUI
In fiecare luna de desfasurare a programului de motivare (ll/zz/2016), va fi realizat un raport ce va contine urmatoarele elemente:
Data, nr curent,
Nume, prenume si CNP Participant;
Nr card, nr tichete, seria tichetelor cadou,
Nr. Factura emisa pentru tichetele cadou
Valoarea tichetelor cadou oferite ca bonus;
Semnatura de primire.

VIII.  NOTIFICAREA SI PREDAREA BONUSURILOR
La acumularea a 1500 de puncte, participantii vor putea solicita la finele lunii bonusul sub forma  tichetelor cadou conform Mecanismului stabilit de Organizator. Tichetele cadou vor fi predate de Organizator catre Participanti pe baza semnaturii de primire.

IX. DESCRIEREA BONUSURILOR
Tichetul cadou este un bon valoric, foarte usor de folosit, care ofera participantilor libertatea de alegere a premiului dorit dintr-o retea de peste 56.000 de magazine afiliate din intreaga tara.

X REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
Regulamentul programului BONUS CARD este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.maricon.ro. De asemenea, orice informatii referitoare la acest program se poate obtine la numarul de telefon:072MARICON (0726 274266). Participarea la acest program implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament cu conditia ca modificarile sa fie comunicate public cu cel putin15 zile  inainte de aplicarea lor.
SC Maricon SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului.
Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi afişată de SC Maricon SRL cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării Programului, in toate magazinele sale, într-un loc vizibil. Înştiinţarea va cuprinde condiţiile detaliate privind data până la care este permisă cedarea Punctelor în vederea obţinerii de produse.

XI. INTRERUPEREA PROGRAMULUI
Campania de motivare a vanzarilor va putea fi intrerupta inainte de termen in caz de forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului, fara o instiintare in prealabil.
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.


XII. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Societatea SC MARICON SRL, operator de date personale cu numarul 26499 / 25.10.2012   trateaza datele personale ale membrilor “Bonus card” asa cum au fost furnizate in formularul de inregistrare precum si toate celelalte date care sunt colectate prin utilizarea cardurilor de fidelitate, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice in scopul de a oferi membrilor MARICON beneficii sau servicii pentru o perioada nedefinita. Conform legii nr. 677/2001 operatorul asigura dreptul de informare, de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor. Participantii avand dreptul sa solicitati gratuit, o data pe an, informarea, actualizarea, stergerea sau neprelucrarea datelor personale printr-o cerere scrisa trimisa la adresa de e-mail office@maricon.ro . Operatorul se obliga sa raspunda solicitarii in maxim 15 zile de la data primirii cererii.
Datele din formularul de inregistrare vor fi considerate de societatea SC MARICON SRL confidentiale si vor fi utilizate pentru a sprijini functionarea cardului in conformitate cu conditiile calitatii de membru. Maricon se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze in cota de 16% aplicat asupra venitului brut peste 600 de lei. Pentru a putea aplica aceasta prevedere, inainte de a se emite Bonus cardul, Maricon poate cere o copie dupa Cartea de identitate a semnatarului formularului de inscriere.
La emiterea cardului, clientii isi vor da acordul scris pentru utilizarea datelor lor personale pentru a le fi transmise informari de marketing si comerciale din partea companiei.
Semnatarii sunt de acord sa fie informati despre activitatile SC MARICON SRL precum si alte informatii comerciale, prin e-mail, telefon sau posta. Prin semnatura, aproba faptul ca toate datele pe care le-au completat in formularul de inregistrare sunt adevarate si corecte si ca s-au familiarizat cu Declaratia SC MARICON SRL privind protectia datelor personale.
   
XIII.LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la programul de fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

XIV. DIVERSE
Prin participarea la programul „Bonus Card”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani, sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor bonusurilor.

Din 1992 ne dezvoltam pe baza reputatiei create de clientii
nostri. Suntem preferati pentru profesionalism, onestitate si
flexibilitate. Si pentru ca nici unul dintre aceste trei cuvinte
nu e o vorba aruncata la intamplare, fiecare merita o
explicatie.

citeste mai mult

Pentru relatii stabile:

Compara
Aboneaza-te la newsletter si fii primul care le primeste!