Profesionalism, onestitate, flexibilitate din 1992


Program de motivare

CARD DE FIDELITATE

I.    ORGANIZATOR

Organizatorul programului “Card de fidelitate” este MARICON S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Bucuresti, str. Colentina, nr 2C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului J40/20122/1992, CUI RO42502, atribut fiscal RO, având contul nr RO09BRDE410SV46079484100, deschis la Banca BRDE Bratianu, reprezentată de  dna  Carmen POP in calitate de Coordonator Marketing, denumita in continuare si Organizator.

II.    DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest program de fidelitate pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana si domiciliu in Romania, care au implinit varsta de 18, persoane denumite in continuare Participanti
Angajatii companiei SC MARICON SRL nu pot participa la acest Program.

III.    LOCUL DE DESFASURARE AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE
Programul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine MARICON.

IV.    DURATA CAMPANIEI DE FIDELITATE
Programul de fidelitate  se va desfasura incepand cu 1 decembrie 2005 pana la o data nedefinita.

V.    REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE
a. Persoanele care intentioneaza sa participe la programul de fidelitate trebuie sa completeze un formular de inscriere care se gaseste in toate magazinele MARICON. Participantii trebuie sa completeze toate datele personale ( nume, prenume, CNP, seria si numarul CI, adresa si un numar de telefon).

b. Punct de fidelitate: Este moneda internă a Programului “Card de fidelitate”. Punctele de fidelitate sunt valabile doar în cadrul Programului de fidelitate şi nu pot fi cumulate cu alte acţiuni promoţionale.

c. SC Maricon SRL poate  exclude din Program şi/sau să anuleze, din Contul clientului, punctele acumulate până la acea dată în cazul clienţilor care nu au efectuat nicio Tranzacţie de acumulare de Puncte într-o perioadă de 12 luni consecutive.

d. Termenul de valabilitate a Punctelor de fidelitate este de 2 ani calendaristici de la data ultimei tranzacţii de acumulare de Puncte.
Daca intr-o perioada de 2 ani consecutivi clientul nu are tranzactii de acumulare, punctele acumulate vor expira si vor fi anulate in mod corespunzator de catre Maricon SRL, in cazul in care clientul nu acumuleaza pe card nici un punct timp de 2 ani consecutivi.

e. Daca din valoarea cumparaturilor pentru care s-au acordat puncte, se returneaza produse , se vor storna si punctele acordate produselor stornate.

f.  Daca din valoarea cumparaturilor pentru care s-au acordat puncte si s-au inmanat tichete cadou, se returneaza produse, iar prin stornarea punctelor aferente produselor returnate, contul de puncte va avea  valoare negativa, se va opri din suma stornata valoarea procentuala a cadoului.

g. SC Maricon SRL va informa participanţii cu privire la modificările privind ofertă, preţurile sau despre noii Parteneri şi noile promoţii prin afişare in reteaua de magazine Maricon, pe pagină web www.maricon.ro şi/sau prin poştă, e-mail sau telefonic (SMS).

h.Cardul de fidelitate nu este un instrument de plată.
Cardul de fidelitate este proprietatea SC Maricon SRL şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României.
Cardul nominal se ofera, în mod gratuit, în termen de 15 zile lucrătoare de la data completării şi depunerii formularului de înscriere sau de la data completării şi transmiterii online a Formularului de înscriere electronic, dacă datele din Formular au fost furnizate complet şi corect, la adresa de corespondenţă menţionată în Formularul de înscriere, dar numai pe teritoriul României.

i. Cardurile au termenul de valabilitate, iar acesta este de 10 ani de la data emiterii. După expirarea termenului de valabilitate Cardurile nominale vor fi înlocuite in mod automat si gratuit de către SC Maricon SRL, dar numai pentru clienţii care au cel puţin o Tranzacţie de acumulare puncte în cele 12 luni anterioare datei expirării.

VI.    ACUMULAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE
Pentru fiecare 1 RON cheltuit de la fiecare cumparatura (inclusiv TVA), clientul primeste 
1 PUNCT, astfel 1 RON = 1 PUNCT. Pentru a putea transforma punctele in cadouri, clientul trebuie sa acumuleze 1500 puncte, care este echivalentul a 50 RON. Ex: pentru achizitia unui cadou in valoare de 50 lei (TVA inclus), clientul trebuie sa acumuleze 1500 puncte, echivalente uneia sau a mai multor achizitii in valoare de 1500 lei (TVA inclus).

 Acumularea Punctelor de fidelitate. Punctele acumulate sunt evidenţiate în Contul Deţinătorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data efectuării cumpărăturilor din reteua de magazine Maricon.

 Deţinătorul de Card care, în momentul achiziţionării de produse nu are Cardul asupra lui şi/sau care nu prezintă Cardul de fidelitate nu poate acumula puncte! Punctele care ar fi putut fi generate de acea cumpărare de produse nu vor fi înregistrate în Contul Deţinătorului nici ulterior.

 SC Maricon SRL are dreptul să nu acorde Puncte de fidelitate la cumpărarea unor produse. Lista completă a produselor excluse de la acumularea de puncte este disponibilă în orice magazine din reteua Maricon.

VII.    ACORDAREA CADOURILOR
Punctele se pot transforma in cadouri. Acestea pot fi achizitionate din magazinele Maricon, de la furnizorii parteneri Maricon sau de la magazinele partenere Maricon , toate realizandu-se prin intermediu Maricon.
Calcularea cadourilor se va face la pretul de lista.
Produsele se pot obţine integral pe bază de Puncte de fidelitate acumulate în Cont. Valoarea fiecărui produs, în Puncte, este menţionată în regulament ori în dreptul fiecărui produs si pe site, după caz.

 Pentru a comanda produsele Utilizatorul cardului va completa datele solicitate în Formularul de comandă afişat şi va transmite comanda

 Valoarea în puncte a produselor disponibile imediat in magazinele Maricon se obţine prin împărţirea pretului de raft (inclusiv TVA) la 0.03333. Rotunjirea se face la întreg (peste 0,5 puncte = 1 Punct). SC Maricon SRL are dreptul să modifice valoarea Punctului prin afişare in reteaua de magazine, într-un loc vizibil, precum şi pe site-ul www.maricon.ro.

Cadourile programului de fidelitate sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare punerii in posesie. Clientul isi va primi cadoul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani, sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor bonusurilor.

VIII.    INTRERUPEREA PROGRAMULUI DE FIDELITATE
Programul CARD DE FIDELITATE va putea fi intrerupta in caz de forta majora* sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta clientii din toata reteaua de magazine MARICON inainte cu 30 de zile calendaristice
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

IX.    REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
Regulamentul programului CARD DE FIDELITATE este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.maricon.ro. De asemenea, orice informatii referitoare la acest program se poate obtine la numarul de telefon:072MARICON (0726 274266). Participarea la acest program implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament cu conditia ca modificarile sa fie comunicate public cu cel putin 15 zile inainte de aplicarea lor.
SC Maricon SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului.
Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi afişată de SC Maricon SRL cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării Programului, in toate magazinele sale, într-un loc vizibil. Înştiinţarea va cuprinde condiţiile detaliate privind data până la care este permisă cedarea Punctelor în vederea obţinerii de produse.

X.    PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Societatea SC MARICON SRL, operator de date personale cu numarul 26499 / 25.10.2012   trateaza datele personale ale membrilor “Card de fidelitate” asa cum au fost furnizate in formularul de inregistrare precum si toate celelalte date care sunt colectate prin utilizarea cardurilor de fidelitate, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice in scopul de a oferi membrilor MARICON beneficii sau servicii pentru o perioada nedefinita. Conform legii nr. 677/2001 operatorul asigura dreptul de informare, de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor. Participantii avand dreptul sa solicitati gratuit, o data pe an, informarea, actualizarea, stergerea sau neprelucrarea datelor personale printr-o cerere scrisa trimisa la adresa de e-mail office@maricon.ro . Operatorul se obliga sa raspunda solicitarii in maxim 15 zile de la data primirii cererii.
Datele din formularul de inregistrare vor fi considerate de societatea SC MARICON SRL confidentiale si vor fi utilizate pentru a sprijini functionarea cardului in conformitate cu conditiile calitatii de membru. La emiterea cardului de fidelitate, clientii isi vor da acordul scris pentru utilizarea datelor lor personale pentru a le fi transmise informari de marketing si comerciale din partea companiei .
Semnatarii sunt de acord sa fie informati despre activitatile SC MARICON SRL precum si alte informatii comerciale, prin e-mail, telefon sau posta. Prin semnatura, aproba faptul ca toate datele pe care le-au completat in formularul de inregistrare sunt adevarate si corecte si ca s-au familiarizat cu Declaratia SC MARICON SRL privind protectia datelor personale.

XI.    LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la programul de fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

XII.    DIVERSE
Prin participarea la programul „Card de Fidelitate”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani, sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor bonusurilor.Din 1992 ne dezvoltam pe baza reputatiei create de clientii
nostri. Suntem preferati pentru profesionalism, onestitate si
flexibilitate. Si pentru ca nici unul dintre aceste trei cuvinte
nu e o vorba aruncata la intamplare, fiecare merita o
explicatie.

citeste mai mult

Pentru relatii stabile:

Compara
Aboneaza-te la newsletter si fii primul care le primeste!